หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อที่่ Tel. 1202, ปัญหาระบบเครือข่ายและเครื่องคอมฯ ติดต่อ 1646